• 35 Tô Vĩnh Diện, Thanh Xuân, HN
  • 0978877797
  • daotaolophocrevit@gmail.com
Chúng tôi

Giới thiệu thông tin về Lớp Học Revit

Giới thiệu thông tin về Lớp Học Revit
giới thiệu lớp học revit
Hình ảnh Đội ngũ Nhân Sự Lớp Học Revit 2016

 

GIỚI THIỆU TỔNG QUAN

LopHocRevit.com (tên thường gọi “Lớp Học Revit”) là trung tâm dẫn đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực đào tạo và chuyển giao công nghệ phần mềm Revit (BIM). Lớp Học Revit tiên phong với “mô hình huấn luyện” đảm bảo các cá nhân và doanh nghiệp có thể ứng dụng được ngay những thành quả vượt trội của phần mềm Revit vào công việc.

Hoạt động của Lớp Học Revit bao gồm 3 mảng chính là: (1) Đào tạo Cá Nhân, (2) Đào tạo doanh nghiệp (inhouse), (3) Nghiên cứu phát triển và ứng dụng phần mềm Revit ( BIM ).


GIỚI THIỆU CHI TIẾT

Thương hiệu: LopHocRevit.com
Slogan: Bậc Thầy Revit
Logo:
logo lớp học revit

TÔN CHỈ HOẠT ĐỘNG

“We don’t teach. We coach” – Chúng tôi không chỉ là trung tâm đào tạo về Revit đơn thuần, chúng tôi sử dụng mô hình huấn luyện cùng với hệ thống lý luận và trải nghiệm thực tiễn thông qua phương pháp giải quyết tình huống của học viên ngay tại lớp. Tâm huyết của chúng tôi là huấn luyện các bạn học viên như đối với các đồng nghiệp mới để trở thành những người giỏi và thạo việc.

TẦM NHÌN

Trở thành thương hiệu số 1 chuyên nghiên cứu, giảng dạy và chuyển giao Revit tại Việt Nam.

SỨ MỆNH

Sứ mệnh của chúng tôi là đồng hành Ngành Xây Dựng nhằm kiến tạo nên những thế hệ Kỹ Sư, Kiến Trúc Sư không những hiểu biết về nghề mà còn giỏi về công cụ trong cuộc cạnh tranh trên sân chơi phẳng Toàn cầu. 

HỢP TÁC

Lớp Học Revit chính thức trở thành Trung Tâm Đào Tạo Ủy Quyền Chính Hãng Autodesk (ATC) để mang tới học viên những giá trị mang tính học thuật chuyên sâu song hành cùng những giá trị thực tiễn tại thị trường Việt Nam.

KHÁCH HÀNG

Lớp Học Revit đã đồng hành cùng những quý doanh nghiệp trong quá trình chuyển giao phần mềm Revit: VNCC, VCC, Tập Đoàn Hà Đô, SACIDELTA, Tập Đoàn Phú Xuân, AREP Việt Nam,Viễn Đông Invest, REE, Hồ Thiệu Trị và Cộng Sự...