• 35 Tô Vĩnh Diện, Thanh Xuân, HN
  • 024 66 812 123
  • daotaolophocrevit@gmail.com
Hình ảnh Sự kiện

Hội thảo BIM - Xây dựng thời đại số
Hội thảo BIM - Xây dựng thời đại số
Hội thảo được tổ chức dưới sự hợp tác giữa Lớp Học Revit và Đại Học Vinh, Hội Thảo đã mang tới một cái nhìn mới và cập nhật những Thông tin mới cho Sinh viên Ngành Xây Dựng Đại Học Vinh.

hội thảo bim

Phần giới thiệu vè những giá trị gia tăng của Phần Mềm Revit Architecture.

hội thảo bim

Sinh viên chăm chú lắng nghe phần BIM và giá trị gia tăng.

hội thảo bim
 
 
Tin liên quan
Group Tự học Revit
Chúng tôi trên youtube