• 35 Tô Vĩnh Diện, Thanh Xuân, HN
  • 0978877797
  • daotaolophocrevit@gmail.com
Hình ảnh Sự kiện

Khai giảng Khóa học làm chủ Revit Architecture R96
Khai giảng Khóa học làm chủ Revit Architecture R96
Thêm một Khóa học đầy Hứng Khởi Khai giảng tại Lớp Học Revit - Khóa Học Revit Architecture R96 với 26 thành viên ưu tú. Khóa Học với nhiều đặc biệt, Học viên đến từ Viện Kinh Tế Xây Dựng, Học viên đến từ hai doanh nghiệp Nhật Bản và số học viên là sinh viên chiếm gần 50% tổng học viên, có một số học viên đặc biệt, một số học viên đã từng theo học tại những trung tâm khác tại Hà Nội nhưng vẫn phải quay lại để được Lớp Học Revit huấn luyện.

khóa học làm chủ revit architecture r96

khóa học làm chủ revit architecture r96

khóa học làm chủ revit architecture r96

khóa học làm chủ revit architecture r96

khóa học làm chủ revit architecture r96

khóa học làm chủ revit architecture r96
Tin liên quan
Group Tự học Revit
Chúng tôi trên youtube