• 35 Tô Vĩnh Diện, Thanh Xuân, HN
  • 024 66 812 123
  • daotaolophocrevit@gmail.com
Hình ảnh Sự kiện

Khai giảng Khóa học làm chủ Revit Architecture R97
Khai giảng Khóa học làm chủ Revit Architecture R97
Khóa học Làm Chủ Revit Architecture R97 khai giảng ngày 18/12/2014 với nhiều Hứng khởi và Kỳ vọng, 21 thành viên với nhiều điều riêng biệt: Sinh viên năm 2, học viên từ trung tâm khác... Lại thêm một hành trình mới cùng với nhiều Thú vị hứa hẹn tại Lớp Học Revit.
 
Khai giảng Khóa học làm chủ Revit Architecture R97

Khai giảng Khóa học làm chủ Revit Architecture R97

Khai giảng Khóa học làm chủ Revit Architecture R97

Khai giảng Khóa học làm chủ Revit Architecture R97
Tin liên quan
Group Tự học Revit
Chúng tôi trên youtube