• 35 Tô Vĩnh Diện, Thanh Xuân, HN
  • 024 66 812 123
  • daotaolophocrevit@gmail.com
Hình ảnh Sự kiện

Sinh nhật 5 tuổi Lớp Học Revit
Sinh nhật 5 tuổi Lớp Học Revit
Sau năm 5 hình thành và phát triển, Lớp Học Revit đã đóng góp tích cực cho Cộng Đồng người dùng Revit với hơn 1500 KTS, Kỹ Sư và Sinh Viên. Với vai trò của người dẫn đầu, Lớp Học Revit luôn ý thức được vai trò của mình, luôn nỗ lực nâng cao Chất lượng Đào tạo, Hỗ trợ và Kết nối Cộng Đồng Revit phát triển mang lại giá trị mới cho Cộng Đồng Đồng và Xã Hội.

Sinh nhật 5 tuổi Lớp Học Revit

Sinh nhật 5 tuổi Lớp Học Revit

Sinh nhật 5 tuổi Lớp Học Revit

Sinh nhật 5 tuổi Lớp Học Revit

Sinh nhật 5 tuổi Lớp Học Revit

Sinh nhật 5 tuổi Lớp Học Revit

Sinh nhật 5 tuổi Lớp Học Revit

Sinh nhật 5 tuổi Lớp Học Revit

 
Tin liên quan
Group Tự học Revit
Chúng tôi trên youtube